Generel erhvervsret

Kirk Advokater yder juridisk rådgivning om generel erhvervsret, herunder vedrørende gennemgang og udfærdigelse af kontrakter.


Skatteret

Kirk Advokater yder blandt andet rådgivning vedrørende dansk og international virksomheds- og personbeskatning.


Selskabsret

Kirk Advokater arbejder med alle aspekter af selskabsretten, bl.a. valg af selskabsform, stiftelse af selskaber, fusioner og spaltninger mv.