Forsikrings- og erstatningsret

Kirk Advokater forestår rådgivningen og førelse af retssager indenfor alle forsikrings- og erstatningsretlige forhold, herunder vedrørende;

  • ansvars- og regresforhold,
  • produktansvar,
  • professionsansvar,
  • forsikringsdækning i henhold til forsikringspolicer, herunder særligt vedrørende ejerskifteforsikringer.

Kirk Advokater rådgiver endvidere om udfærdigelse af forsikringsvilkår, policer, udfærdigelse af salgs- og leveringsbetingelser m.v..


Kontakt venligst
Christian Kirk Zøllner