Skatteret

Det er Kirk Advokaters opfattelse, at optimale skatteforhold - ud over faglig kompetence - i høj grad beror på planlægning, og det er med dette fokus, at Kirk Advokater rådgiver klienter om skatteforhold.

Kirk Advokater yder blandt andet rådgivning vedrørende dansk og international virksomheds- og personbeskatning, herunder med særlig fokus på fraflytningsbeskatning for danskere som ønsker at tage ophold i udlandet for en kortere eller længere periode.

Kirk Advokater strukturerer blandt andet udlandske selskabskonstruktioner - herunder i Dubai og den øvrige del af De Forenede Arabiske Emirater - ud fra hvad der er skatteretligt mest interessent for klienten.

Kontakt venligst
Christian Kirk Zøllner