Insolvens og rekonstruktion

Det er ikke udelukkende Kirk Advokaters hensigt at rådgive virksomheder med hensyn til insolvens- og konkursspørgsmål. Det tilstræbes tillige at redde virksomheder og rådgive indenfor rekonstruktion, for at forebygge og/eller undgå insolvens. Nærmere:

  • Udarbejdelse af responsa i forbindelse med insolvens,
  • Varetage kreditors eller debitors interesser i forbindelse med konkurs eller betalingsstandsning,
  • Forhandlinger mellem parterne, herunder tillige de finansielle samarbejdspartnere,
  • Rådgive i forskellige kreditorordninger, mht. rekonstruktion, bl.a. akkord eller moratorium.


Følgende advokater beskæftiger sig med retsområdet:

  • Christian Kirk Zøllner


Kontakt venligst
Christian Kirk Zøllner