Kirk Selskabsservice ©

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har den 10. marts 2009 ændret administrativ praksis vedrørende registreringen af et selskabs hjemsted.

Tidligere har selskabers hjemstedsadresse været det sted, hvor selskabet faktisk blevet ledet, men med ophævelsen af bopælskravene i både aktie- og anpartsselskabslovene er det muligt, at selskabets ledelse (samtlige og enkelte) kan have bopæl i udlandet og være andre end danske statsborgere.

Den nye praksis, der er en modificering af de tidligere krav om selskabets reelle ledelsessted, betyder, at det fremover er afgørende at (ofte det offentlige) på et selskabs hjemstedsadresse skal kunne komme i kontakt med selskabets ledelse eller en repræsentant for selskab. Ifølge Erhvervs- & Selskabsstyrelsen må det ikke være en postboks adresse.

Denne repræsentant kan, ifølge Styrelsen, dog godt være selskabets advokat.

Dette betyder, at selskaber, hvor ledelsen(direktionen/bestyrelsen) er bosiddende i udlandet og/eller består af udlændinge forsat kan have selskaber, der er registreret i Danmark – forudsat at selskabets hjemstedsadresse er hos en fysisk repræsentant, evt. selskabets advokat, der kan modtage henvendelser fra det (bl.a.) offentlige.

Denne ydelse er særlig relevant for personer som fraflytter Danmark og udlandske ejere af virksomheder i Danmark, hvor de kan vælge at lade en dansk advokat repræsentere selskabet i Danmark.

Kirk Advokater ApS tilbyder nu selskaber en ny service (KIRK SELSKABSSERVICE ©):

Serviceydelse
Selskaberne kan få deres selskabs hjemstedsadresse registreret hos Kirk Advokater ApS (evt. med en fast advokat tilknyttet) der herefter er selskabets officielle repræsentant, og således kan modtage henvendelser på vegne af selskabet.

Selskaberne vil dermed kunne opfylde Erhvervs- & Selskabsstyrelsen nye praksis ændring, og således undgå sanktioner for manglende overholdelse af repræsentationskravet.

Ydelsespris
Prisen for denne ydelse andrager kr. 900,00 pr. måned plus moms.

Øvrige ydelser
Kirk Advokater ApS kan foruden ovennævnte service bl.a. som led i kontorets normale ydelser tilbyde at bistå selskabet med registreringen af hjemstedsadressen, ændringen af selskabsdokumenterne, anmeldelse heraf overfor Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og udarbejdelse af en selskabskalender med datoer for lovpligtige afleveringer af diverse oplysninger/dokumenter til offentlige instanser samt evt. ændre virksomhedsadressen til også at være hos Kirk Advokater ApS (sidstnævnte er i givet fald en anden serviceordning på andre vilkår).

Kirk Selskabsservice ©

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har den 10. marts 2009 ændret administrativ praksis vedrørende registreringen af et selskabs hjemsted.

Tidligere har selskabers hjemstedsadresse været det sted, hvor selskabet faktisk blevet ledet, men med ophævelsen af bopælskravene i både aktie- og anpartsselskabslovene er det muligt, at selskabets ledelse (samtlige og enkelte) kan have bopæl i udlandet og være andre end danske statsborgere.

Den nye praksis, der er en modificering af de tidligere krav om selskabets reelle ledelsessted, betyder, at det fremover er afgørende at (ofte det offentlige) på et selskabs hjemstedsadresse skal kunne komme i kontakt med selskabets ledelse eller en repræsentant for selskab. Ifølge Erhvervs- & Selskabsstyrelsen må det ikke være en postboks adresse.

Denne repræsentant kan, ifølge Styrelsen, dog godt være selskabets advokat.

Dette betyder, at selskaber, hvor ledelsen(direktionen/bestyrelsen) er bosiddende i udlandet og/eller består af udlændinge forsat kan have selskaber, der er registreret i Danmark – forudsat at selskabets hjemstedsadresse er hos en fysisk repræsentant, evt. selskabets advokat, der kan modtage henvendelser fra det (bl.a.) offentlige.

Denne type ydelse er særlig relevant for aktionærer som fraflytter Danmark og udlandsdanskere som har brug for selskabsadministration i Danmark.

Kirk Advokater ApS tilbyder nu selskaber en ny service (KIRK SELSKABSSERVICE ©):

Serviceydelse
Selskaberne kan få deres selskabs hjemstedsadresse registreret hos Kirk Advokater ApS (evt. med en fast advokat tilknyttet) der herefter er selskabets officielle repræsentant, og således kan modtage henvendelser på vegne af selskabet.

Selskaberne vil dermed kunne opfylde Erhvervs- & Selskabsstyrelsen nye praksis ændring, og således undgå sanktioner for manglende overholdelse af repræsentationskravet.

Ydelsespris
Prisen for denne ydelse andrager kr. 900,00 pr. måned plus moms.

Øvrige ydelser
Kirk Advokater ApS kan foruden ovennævnte service bl.a. som led i kontorets normale ydelser tilbyde at bistå selskabet med registreringen af hjemstedsadressen, ændringen af selskabsdokumenterne, anmeldelse heraf overfor Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og udarbejdelse af en selskabskalender med datoer for lovpligtige afleveringer af diverse oplysninger/dokumenter til offentlige instanser samt evt. ændre virksomhedsadressen til også at være hos Kirk Advokater ApS (sidstnævnte er i givet fald en anden serviceordning på andre vilkår).
Kontakt venligst
Christian Kirk Zøllner
Advokat (H), møderet for Højesteret
Tlf.: +4521783606 eller +4570207047
https://kirkadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/foto-byret-redigeret-af-kirk-130120-640x632.jpg

Kirk Advokater ApS / Nørre Voldgade 8

1358 København K

Tlf.: +4521783606 og +4570207047

CVR: 31626668

CKZ@kirkadvokater.dk