Kursus: Venturekapital og drift af virksomhed

I samarbejde med Amino inviterer Kirk Advokater iværksættere til et 'gå hjem møde' i venturekapital og etablering/drift af virksomhed den 15. oktoner 2011.


Valget af rette virksomhedsstruktur, har ikke alene stor finansieringsretlig, skatteretlig og hæftelsesmæssig betydning, men påvirker også virksomhedens muligheder for, hvilke aktiviteter der kan drives i virksomheden.

Det er således vigtigt, at valget af rette virksomhedsform ikke er tilfældigt, men derimod beror på en grundig analyse af virksomhedens aktiviteter, målsætning mv.

Kurset behandler hvilke forhold som er væsentlige og som under alle omstændigheder bør overvejes ved drift af en given virksomhed. Det være sig blandt andet:

  • Finansieringsmodel, herunder sikkerhedsstillelse ved kaution eller pant,
  • Hæftelsen,
  • Kapitalkrav,
  • Skatteretlige muligheder,
  • Fleksible kapitalhævninger,
  • Registreringspligter,
  • Omverdenens syn på virksomheden (A/S, ApS, I/S, personlig virksomhed, K/S),
  • Revisoromkostninger,
  • Bestyrelse og direktion.


Herudover behandler kurset hvorledes kapital kan fremskaffes og hvilke faktorer som er afgørende for at opnå risikovillig kapital.

Tilmelding kan ske til:
Kirk Advokater
Nørre Voldgade 8A
1358 København K
ckz@kirkadvokater.dk

 

Tilmeldingsgebyret på kr. 395,00 bedes indbetalt til Jyske Bank, reg. 5050 konto 1419845, senest den 1. maj  2012.

 

Kontakt venligst
Christian Kirk Zøllner